Select a community to browse its collections.

 • Lærlingundersøkelsen 2018 : Analyser av variasjoner og sammenhenger 

  Utvær, Britt Karin Støen; Wendelborg, Christian (Research report, 2020)
  Lærlingundersøkelsen er en elektronisk basert spørreundersøkelse som skal gi lærlinger muligheten til å formidle oppfatninger om opplæringen og andre forhold som er sentrale for læringsutbyttet og læringsmiljøet. Undersøkelsen ...
 • Innsiktsarbeid ung.no Delrapport 2 

  Lassemo, Eva; Tøndel, Gunhild; Sand, Kari (SINTEF Rapport, Research report, 2019)
  Prosjektets mål har vært å generere kunnskap om hva ungdom er opptatt av, og hva de ønsker hjelp med når de skriver inn spørsmål til den digitale informasjons- og kommunikasjonstjenesten ung.no, samt utarbeide anbefalinger ...
 • Evaluering av forskningsprosjektet Karriereveiledning for NAV-brukere i Buskerud 

  Buland, Trond Hallgeir; Mordal, Siri (Research report, 2019)
  ​Med dette foreligger den endelige rapporten fra evalueringen av forskningsprosjektet om karriereveiledning i Nav Buskerud, som ble gjennomført i tidsperioden fra 1.9. 2016 til 1.9.2019. Evalueringen er finansiert av ...
 • Mobbing og arbeidsro i skolen : Analyse av Elevundersøkelsen skoleåret 2019/20 

  Wendelborg, Christian (Research report, 2020)
  Denne rapporten er en analyse av resultatene fra Elevundersøkelsen skoleåret 2019/20 som omhandler mobbing og arbeidsro i skolen. Resultatene fra årets undersøkelse sammenlignes med tidligere års ​undersøkelser der det er ...
 • X-RAY : Brukerstyrt ungdomskulturhus i 25 år 

  Berg, Berit (Research report, 2019)
  ​Vi snakker om kjønn, seksuell legning, funksjon, etnisitet eller religion. Dette er like selvsagt som at stedet er rusfritt og brukerstyrt.​ X-Ray fortjener oppmerksomhet for det arbeidet som er gjort, og de fortjener å ...

View more