Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Mangfold i statlig sektor : Tiltak, forutsetninger og gevinster 

  Hauge, Elisabet Sørfjorddal; Sætermo, Turid Fånes; Svendsen, Stina; Øverland, Mari Bore; Grønås-Werring, Morten (Research report, 2022)
  Denne rapporten presenterer et kunnskapsgrunnlag om mangfoldstiltak i statlig sektor. Bakgrunnen for oppdraget er at det statlige mangfoldsnettverket ønsker økt kunnskap om mangfoldsarbeid i staten, samt tilgang til ...
 • Læringsmiljøet i norsk skole: Har pandemien påvirket utviklingen? 

  Dahl, Thomas (Research report, 2022)
  Pandemien har ført til nedstengning av skoler og hjemmeskoler for mange elever. Elevenes læring har skjedd i et annet læringsmiljø enn det vanlige i skolen. Også der hvor undervisningen har skjedd på skolen under pandemien, ...
 • Inntektssystemet for kommunene : Lokale skatteinntekter 

  Borge, Lars-Erik; Krehic, Lana; Nyhus, Ole Henning; Rattsø, Jørn; Sørensen, Rune Jørgen; Leyen, Kaja von der (Research report, 2022)
  Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som et underlag for Inntektssystemutvalgets vurderinger av lokal beskatning, beskatningsfrihet og utforming av skatteutjevningen ved ...
 • Dypdykk i Elevundersøkelsen 2020 : En kommunes arbeid med Elevundersøkelsen 

  Røe, Melina; Buland, Trond Hallgeir; Wendelborg, Christian (Research report, 2021)
  Denne rapporten er et dypdykk i Elevundersøkelsen 2020. Vanligvis vil dypdykket til Elevundersøkelsen presenteres i hovedrapporten til Elevundersøkelsen som eget kapittel. I år ble det vanskelig fordi skolenedstenging og ...
 • Elevundersøkelsen 2020 : Analyse av Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelser 

  Wendelborg, Christian (Research report, 2021)
  Denne rapporten er den årlige hovedrapporten av resultatene fra Elevundersøkelsen. I tillegg til denne hovedrapporten er det tidligere i år levert rapporter som omhandler Mobbing og arbeidsro i skolen (Rapport a) og Analyser ...

Vis flere