Now showing items 377-379 of 379

  • Young people and social workers’ experience of differences between child welfare services and social services 

   Oterholm, Inger; Paulsen, Veronika (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   This article focuses on support in transition to adulthood for young people who have been in the child welfare system in Norway. By drawing upon interviews with young people and social workers in child welfare services and ...
  • Yrkesretting og relevans i fellesfagene. Hovedrapport med sammenstilling og analyser 

   Iversen, Jon Marius Vaag; Haugset, Anne Sigrid; Martinsen, Anders; Wendelborg, Christian; Røe, Melina; Nossum, Gunnar; Stene, Morten (Research report, 2014)
   Denne rapporten er en dokumentasjon av en empirisk studie av yrkesretting og relevans i norsk skole. Studien er gjort på oppdrag fra Kunnskaps¬departementet og er andre delen av forskningsprosjektet yrkesretting og relevans ...
  • Æresrelatert ekstrem kontroll - dilemmaer og utfordringer 

   Paulsen , Veronika; Haugen, Gry Mette D.; Elvegård , Kurt Idar Løkke; Wendelborg, Christian; Berg, Berit (Research report, 2011)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og sammenfatter funn i prosjektet «Hvordan se og bistå unge som er utsatt for æresrelatert ekstrem kontroll». I rapporten pekes det ...