Now showing items 379-379 of 379

    • Æresrelatert ekstrem kontroll - dilemmaer og utfordringer 

      Paulsen , Veronika; Haugen, Gry Mette D.; Elvegård , Kurt Idar Løkke; Wendelborg, Christian; Berg, Berit (Research report, 2011)
      Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og sammenfatter funn i prosjektet «Hvordan se og bistå unge som er utsatt for æresrelatert ekstrem kontroll». I rapporten pekes det ...