• Betydningen av kostnads- og etterspørselsfaktorer : Sammenlikning av simultane utgiftsanalyser, partielle utgiftsanalyser og partielle analyser av enhetskostnader 

   Borge, Lars-Erik; Kråkenes, Torgeir; Marcinko, Luka; Nyhus, Ole Henning (Research report, 2020)
   Et hovedformål med inntektssystemet er å utjevne forskjeller i økonomiske rammebetingelser mellom kommuner. De to viktigste elementene i inntektssystemet som bidrar til utjevning er skatte- og utgiftsutjevningen. Formålet ...
  • Effektivitet i kommunale tjenester : Analyser for 2017-2018 

   Borge, Lars-Erik; Kråkenes, Torgeir; Nyhus, Ole Henning (Research report, 2020)
   Rapporten inneholder beregninger av effektivitet i kommunale tjenester og er utført på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Rapporten presenterer en oppdatering og videreføring av tidligere analyser. De ...
  • Effektivitet i kommunale tjenester : Analyser for 2018-2019 

   Borge, Lars-Erik; Kråkenes, Torgeir (SØF rapport, Research report, 2021)
   ​Effektivitet i offentlig sektor generelt og kommunesektoren spesielt er et viktig tema. Lav effektivitet betyr at ressursene kunne vært utnyttet bedre, og derigjennom bidratt til høyere tjenesteproduksjon. Beregningene ...
  • Effektivitet i kommunale tjenester : Analyser for 2019-2020 

   Borge, Lars-Erik; Kråkenes, Torgeir; Wold, Mads Fjeld (Research report, 2022)
   Effektivitet i offentlig sektor generelt og kommunesektoren spesielt er et viktig tema. Lav effektivitet betyr at ressursene kunne vært utnyttet bedre, og derigjennom bidratt til høyere tjenesteproduksjon. Beregningene som ...
  • Inntektssystemet for kommunene : Lokale skatteinntekter 

   Borge, Lars-Erik; Krehic, Lana; Nyhus, Ole Henning; Rattsø, Jørn; Sørensen, Rune Jørgen; Leyen, Kaja von der (Research report, 2022)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som et underlag for Inntektssystemutvalgets vurderinger av lokal beskatning, beskatningsfrihet og utforming av skatteutjevningen ved ...