• Enslige mindreårige i Stavanger : Tiltak, organisering og samarbeid 

      Berg, Berit; Svendsen, Stina; Haraldsvik, Marianne (Research report, 2019)
      Denne rapporten handler om Stavanger kommunes arbeid med enslige mindreårige flyktninger. Prosjektet er initiert og finansiert av Stavanger kommune og gjennomført av NTNU Samfunnsforskning i samarbeid med Senter for økonomisk ...