• Mangfold i statlig sektor : Tiltak, forutsetninger og gevinster 

      Hauge, Elisabet Sørfjorddal; Sætermo, Turid Fånes; Svendsen, Stina; Øverland, Mari Bore; Grønås-Werring, Morten (Research report, 2022)
      Denne rapporten presenterer et kunnskapsgrunnlag om mangfoldstiltak i statlig sektor. Bakgrunnen for oppdraget er at det statlige mangfoldsnettverket ønsker økt kunnskap om mangfoldsarbeid i staten, samt tilgang til ...