• Barn, bolig og nærmiljø : En kvalitativ studie med bruk av bilder på Saupstad og Kolstad 

   Paulsen , Veronika; Magnus, Eva; Kittelsaa, Anna M; Høyland, Karin (Research report, 2012)
   Barn i området Saupstad/Kolstad er i fokus i dette prosjektet. Foreldre og barn fra 12 familier har vært intervjuet om barnas tilværelse knyttet til bolig og nærmiljø. Barna har fått utlevert hvert sitt digitale kamera og ...
  • Hva med oss? : Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne 

   Kittelsaa, Anna M; Jæger, Irene; Haugen, Gry Mette D.; Thorshaug , Kristin; Paulsen , Veronika; Kermit, Patrick Stefan (Research report, 2012)
   ​Denne rapporten formidler hovedresultatene fra en evaluering av parkurset Hva med oss? – kurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne. Utgangspunkt har vært å fremskaffe mer kunnskap om hvilken betydning deltakerne ...
  • Som alle andre? : Søsken til barn og unge med funksjonsnedsettelser 

   Tøssebro, Jan; Kermit, Patrick Stefan; Wendelborg, Christian; Kittelsaa, Anna M (Research report, 2012)
   ​Rapporten redegjør for funnene fra en studie av søsken til barn med nedsatt funksjonsevne, gjennomført fra desember 2011 til november 2012. Den bygger på data fra søsken som nå er ungdommer eller unge voksne: dybdeintervju ...