• Innsiktsarbeid ung.no Delrapport 2 

      Lassemo, Eva; Tøndel, Gunhild; Sand, Kari (SINTEF Rapport, Research report, 2019)
      Prosjektets mål har vært å generere kunnskap om hva ungdom er opptatt av, og hva de ønsker hjelp med når de skriver inn spørsmål til den digitale informasjons- og kommunikasjonstjenesten ung.no, samt utarbeide anbefalinger ...