• Hvorfor mangfold? En studie av ulike forståelser og praktiseringer av mangfold 

      Berg, Berit; Thorshaug , Kristin; Garvik, Marianne; Svendsen, Stina; Øiaas, Susanne Hellan (Research report, 2012)
      Med rapportens tittel Hvorfor mangfold? ønsker vi å sette fokus på hvordan bedrifter forstår og definerer mangfold i arbeidslivet, og hvordan de på ulike måter integrerer mangfoldstankegangen i sin organisasjon. Vi har ...