Select a community to browse its collections.

 • Et sted å bo, med rom for å leve : Inspirasjon til boligsosialt arbeid 

  Gimmestad Fjelnseth, Anne Bergljot; Dahle, Petter; Hjertø, Kristin Mjaaseth; Borthen, Marianne; Rønning, Anne Kristiansen (Research report, 2021)
  ​Å ha en trygg og god bolig er en menneskerett. I tillegg til en ordnet økonomi, en meningsfull hverdag og kontakt med andre er bolig viktig for at folk skal oppleve god psykisk helse og livskvalitet. Regjeringen lanserte ...
 • Effektivitet i kommunale tjenester : Analyser for 2017-2018 

  Borge, Lars-Erik; Kråkenes, Torgeir; Nyhus, Ole Henning (Research report, 2020)
  Rapporten inneholder beregninger av effektivitet i kommunale tjenester og er utført på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Rapporten presenterer en oppdatering og videreføring av tidligere analyser. De ...
 • Råd og tips: Erfaringer fra forskningsprosjektet Kontraktstrategier og spesialistbasert samhandling (KSS) 

  Andersen, Lars; Fyhn, Håkon (Research report, 2021)
  ​Veilederen presenterer erfaringer, råd og tips fra forskningsprosjektet «Kontraktstrategier og spesialistbasert samhandling» (KSS). Prosjektet har pågått fra 2017-2021 og har utforsket konsekvenser av og muligheter innenfor ...
 • Sluttrapport: Kontraktstrategier og spesialistbasert samhandling (KSS) 

  Andersen, Lars; Knotten, Vegard (Research report, 2021)
  ​Hensikten med denne sluttrapporten er å gi leseren et overblikk over noe av det som KSS prosjektet har jobbet med, samt hvordan dette kan bidra til verdiskapningen i næringen. Rapporten består av bidrag fra de 12 partnerne ...
 • Havbruksforvaltning mot 2030 – faglig sluttrapport 

  Robertsen, Roy; Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Solås, Ann-Magnhild; Hersoug, Bjørn; Tveterås, Ragnar; Misund, Bård; Dahl, Irene Vanja; Osmundsen, Tonje Cecilie; Sørgård, Bjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2020)
  Prosjektet var organisert med fire delprosjekter, på hhv. produksjon, arealforvaltning, samarbeid og scenarioer med tanke på utviklingen fram mot 2030. • I 2030 bør samfunnet ha etablert andre reguleringsmekanismer på ...

View more