Select a community to browse its collections.

 • Effektivitet i kommunale tjenester : Analyser for 2018-2019 

  Borge, Lars-Erik; Kråkenes, Torgeir (SØF rapport, Research report, 2021)
  ​Effektivitet i offentlig sektor generelt og kommunesektoren spesielt er et viktig tema. Lav effektivitet betyr at ressursene kunne vært utnyttet bedre, og derigjennom bidratt til høyere tjenesteproduksjon. Beregningene ...
 • Betingelser for god inkludering i skole for hørselshemmede 

  Mjøen, Odd Morten; Kermit, Patrick Stefan; Caspersen, Joakim (Research report, 2021)
  ​Denne rapporten oppsummerer funnene fra prosjektet «Betingelser for god inkludering i skole for hørselshemmede» som NTNU Samfunnsforskning har gjennomført på oppdrag fra Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) i perioden 2019 – 2021.
 • Ulikheter i lærerstatistikk 

  Iversen, Jon Marius Vaag; Haraldsvik, Marianne; Nyhus, Ole Henning (SØF rapport, Research report, 2021)
  ​R​apporten er skrevet på oppdrag for og er finansiert av Utdanningsdirektoratet (Udir). Oppdraget i sin helhet er gjennomført av NTNU Samfunnsforskning avdeling for Senter for økonomisk forskning. Rapporten tar utgangspunkt ...
 • Et sted å bo, med rom for å leve : Inspirasjon til boligsosialt arbeid 

  Gimmestad Fjelnseth, Anne Bergljot; Dahle, Petter; Hjertø, Kristin Mjaaseth; Borthen, Marianne; Rønning, Anne Kristiansen (Research report, 2021)
  ​Å ha en trygg og god bolig er en menneskerett. I tillegg til en ordnet økonomi, en meningsfull hverdag og kontakt med andre er bolig viktig for at folk skal oppleve god psykisk helse og livskvalitet. Regjeringen lanserte ...
 • Effektivitet i kommunale tjenester : Analyser for 2017-2018 

  Borge, Lars-Erik; Kråkenes, Torgeir; Nyhus, Ole Henning (Research report, 2020)
  Rapporten inneholder beregninger av effektivitet i kommunale tjenester og er utført på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Rapporten presenterer en oppdatering og videreføring av tidligere analyser. De ...

View more