Select a community to browse its collections.

 • Ressursbruk i levekårsutsatte byområder 

  Iversen, Jon Marius Vaag; Haraldsvik, Marianne; Nyhus, Ole Henning (SØF rapport, Research report, 2020)
  ​Regjeringen utnevnte i oktober 2018 et ekspertutvalg som skal se på levekårs- og integreringsutfordringer for områder i og rundt de store byene i Norge (By- og levekårsutvalget). Utvalget skal drøfte mulige faresignaler ...
 • Kvalitativ evaluering av Rørosprosjektet : en mobil integrert helsetjeneste 

  Gjøsund, Gudveig; Tilset, Hans Donali (Research report, 2020)
  Denne rapporten presenterer resultatene fra en kvalitativ evaluering gjort av Rørosprosjektet. På Røros er det i snart 3 år prøvd ut et konsept om Mobil integrert helsetjeneste. En av to ambulanser er byttet ut med en ...
 • Revurdering av maktbegrepet i teknologiens tidsalder 

  Fyhn, Håkon; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Almklov, Petter Grytten (Peer reviewed; Journal article, 2020)
 • Jarleveien 10 : Erfaringer fra et kommunalt boligkompleks for rusavhengige i Trondheim 

  Røe, Melina; Svendsen, Stina (Research report, 2020)
  ​Jarleveien 10 i Trondheim er et kommunalt botilbud for rusavhengige personer. Boligkomplekset ble ferdigstilt vinteren 2017 med 44 boenheter, og med en utforming som er spesialtilpasset beboergruppa. NTNU Samfunnsforskning ...
 • Elevundersøkelsen 2019 : Analyse av Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelser 

  Wendelborg, Christian; Dahl, Thomas; Røe, Melina; Buland, Trond Hallgeir (Research report, 2020)
  ​Denne rapporten er den årlige hovedrapporten av resultatene fra Elevundersøkelsen. I tillegg til denne hovedrapporten er det tidligere i år levert rapporter som omhandler Mobbing og arbeidsro i skolen og Analyser av ...

View more