Select a community to browse its collections.

 • Innføring av rammeplan i SFO : Sluttrapport fra evalueringen av de første årene med rammeplan 

  Caspersen, Joakim; Vennerød-Diesen, Frida Felicia; Hermstad, Ingrid Holmedahl; Ljusberg, Anna-Lena; Mordal, Siri; Pedersen, Cathrine; Tangen, Sonia (Research report, 2024)
  Rammeplanen for skolefritidsordningen i Norge (SFO) ble innført som forskrift til Opplæringsloven fra og med august 2021. I tiden etter har en forskergruppe fra NTNU Samfunnsforskning AS, NIFU og Stockholms Universitet ...
 • Mangfold i arbeidslivet : Delrapport 2 

  Sætermo, Turid Fånes; Øverland, Mari Bore; Svendsen, Stina; Hauge, Elisabet Sørfjorddal; Grønås-werring, Morten; Hjelmeland, Silje (Research report, 2023)
  Dette er delrapport 2 fra prosjektet Følgeevaluering av tiltak for økt mangfold i arbeidslivet. Prosjektet gjennomføres i perioden 2021-2024 på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Prosjektet er ...
 • Hva er mangfoldledelse og hvordan virker det? 

  Sætermo, Turid Fånes; Svendsen, Stina; Øverland, Mari Bore; Iqbal, Aisha; Lenz, Clas; Ikhsani, Karina Storeng (Research report, 2024)
  Denne rapporten bygger på prosjektet «Hva er mangfoldsledelse og hvordan virker det». Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) i perioden april 2023 - mars 2024. Formålet med ...
 • Merkostnader til ivaretagelse av tospråklighet i forvaltningsområdet for samisk språk 

  Wold, Mads Fjeld; von der Leyen, Kaja; Tovmo, Per; Johansen, Kevin (Research report, 2024)
  Denne rapporten presenterer resultatene fra undersøkelsen vi i Senter for økonomisk forskning har gjort av kostnader og finansieringskilder knyttet til tospråklighet og ivaretagelse av samisk språk og kultur i samiske ...
 • Advancing the operationalization of national policy styles 

  Zahariadis, Nikolaos; Karokis-Mavrikos, Vassilis; Exadaktylos, Theofanis; Kyriakidis, Alexandros; Sparf, Jörgen; Petridou, Evangelia (Peer reviewed; Journal article, 2023)

View more