Select a community to browse its collections.

 • TryggEst: Bedre beskyttelse av overgrepsutsatte : Sluttrapport: To års forsøk med TryggEst 

  Elvegård, Kurt-Idar Løkke; Olsen, Terje; Tøssebro, Jan; Paulsen, Veronika (Research report, 2020)
  ​I 2018-2020 gjennomførte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) en utprøving av TryggEst. Dette er et system som skal gi bedre beskyttelse mot vold og overgrep for personer som i liten grad er i stand til å ...
 • Uavhengig gransking av hendelse ved Kleppe vannverk 2019 

  Eikebrokk, Bjørnar; Kvitsand, Hanne Margrethe Lund; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Antonsen, Stian; Gjerstad, Karl Olav; Bruaset, Stian; Salte, Arild; Grøv, Eivind; Aalberg, Asbjørn Lein (SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-), Research report, 2021)
 • The Corona crisis: a wicked problem 

  Schiefloe, Per Morten (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  The aim of this paper is to analyse the current Corona crisis from the perspective of the theory of wicked problems. The analysis is based on a combination of observation of national and global effects of the pandemic and ...
 • Ressursbruk i levekårsutsatte byområder 

  Iversen, Jon Marius Vaag; Haraldsvik, Marianne; Nyhus, Ole Henning (SØF rapport, Research report, 2020)
  ​Regjeringen utnevnte i oktober 2018 et ekspertutvalg som skal se på levekårs- og integreringsutfordringer for områder i og rundt de store byene i Norge (By- og levekårsutvalget). Utvalget skal drøfte mulige faresignaler ...
 • Kvalitativ evaluering av Rørosprosjektet : en mobil integrert helsetjeneste 

  Gjøsund, Gudveig; Tilset, Hans Donali (Research report, 2020)
  Denne rapporten presenterer resultatene fra en kvalitativ evaluering gjort av Rørosprosjektet. På Røros er det i snart 3 år prøvd ut et konsept om Mobil integrert helsetjeneste. En av to ambulanser er byttet ut med en ...

View more