• Changes in Norway’s societal safety and security measures following the 2011 Oslo terror attacks 

   Nilsen, Marie; Albrechtsen, Eirik; Nyheim, Ole Magnus (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   This paper characterizes changes in Norway’s civil protection and emergency preparedness five years after the Oslo and Utøya terror attacks. Data from 48 interviews conducted in the period 2014–2016 with civil servants ...
  • Framtidens brann- og redningsvesen 

   Fenstad , Jørn; Almklov, Petter; Ishol, Herbjørg; Storesund, Karolina; Albrechtsen, Eirik (Research report, 2013)
   Denne rapporten diskuterer noen scenarier for framtidig organisering av brann‐ og redningsvesenet i Norge. Nåsituasjonen i ulike kommuner og regioner, utviklingstrekk i utfordringer og rammebetingelser og fordeler og ulemper ...