• Menneskehandelens ofre - fra utnytting til myndiggjøring 

      Berg, Berit; Dyrlid, Linda Marie (Research report, 2008)
      Regjeringen lanserte sin første handlingsplan mot handel med kvinner og barn i 2003. Handlingsplanen mot menneskehandel har som formål å forebygge og bekjempe menneskehandel, spesielt handel med kvinner og barn, samt ...