• Arbeidet mot vold og trusler i NAV i perioden 2014–2018. En gjennomgang 

   Elvegård, Kurt Idar Løkke; Gjøsund, Gudveig (Research report, 2018)
   Denne rapporten presenterer funn fra forskningsprosjektet Håndtering av vold og trusler i NAV. En gjennomgang av tiltak og implementering av kunnskap. Forskningen er finansiert med FOU-midler fra NAV. Prosjektperioden har ...
  • Gjengangerkriminalitet i Trondheimsregionen : Et samarbeidsprosjekt om kriminelle gjengangeres liv og virke 

   Elvegård, Kurt Idar Løkke (Research report, 2017)
   ​Denne rapporten presenterer resultatet fra prosjektet Gjengangerkriminalitet i Midt-Norge. Prosjektet har dreid seg om de mest aktive kriminelle rusavhengige i Trondheimsregionen og vært et samarbeid mellom NTNU ...
  • Gjennomstrømming eller bostabilitet? : Barnefamilier i kommunale boliger 

   Elvegård, Kurt Idar Løkke; Svendsen, Stina (Research report, 2017)
   Dette prosjektet har undersøkt kommunens praksis overfor barnefamilier i kommunale boliger og hvilke virkninger kommunenes praksis har på familiene. Metodene vi benyttet var casestudier, reanalyse av egne kvalitative data, ...
  • Tiltak for et godt og inkluderende oppvekstmiljø 

   Haugen, Gry Mette D.; Elvegård, Kurt Idar Løkke; Berg, Berit (Research report, 2015)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra prosjektet «Tiltak for et godt og inkluderende oppvekstmiljø» som er gjennomført av NTNU Samfunnsforskning etter oppdrag fra Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet ...
  • Trygghet for barn og unge i kommunale utleieboliger i Bergen Kommune 

   Elvegård, Kurt Idar Løkke; Michelsen, Hilde (Research report, 2015)
   På vegne av Bergen kommune har NTNU Samfunnsforskning gjennomført en undersøkelse av barn og unges trygghet i kommunale utleieboliger i Bergen kommune. Prosjektperioden var fra januar til april 2015. Problemstillingene ...
  • Trygghet for barnefamilier i kommunale utleieboliger 

   Elvegård, Kurt Idar Løkke (Research report, 2016)
   Denne rapporten oppsummerer arbeidet som er gjort i prosjektet «Trygghet for barnefamilier i kommunale utleieboliger». I prosjektet har fokuset vært todelt. Vi har undersøkt hvor trygt det er å bo i kommunale boliger og ...