• Familievold og tilrettelagte samtaler i konfliktråd 

   Elvegård , Kurt Idar Løkke; Paulsen , Veronika (Research report, 2013)
   ​Rapporten sammenfatter funn fra evaluering av tiltak 22 og 23 i Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008-2011: Vendepunkt, som forskere ved NTNU Samfunnsforskning AS har gjennomført på oppdrag fra Justis- og ...
  • Fra pilot til skvadron. Evaluering av Frivillighetsprosjektet i Byer i Midt-Norge 

   Elvegård , Kurt Idar Løkke; Berg, Berit; Kermit, Patrick Stefan; Jæger, Irene (Research report, 2012)
   Dette er sluttrapporten fra evaluering av frivillighetsprosjektet Fra pilot til skvadron. Oppdragsgiver er Byer i Midt-Norge og evalueringen har vært finansiert av Kulturdepartementet. Tidsrammen på evalueringen har vært ...
  • Tilrettelagte samtaler ved familievold. Evaluering av familievoldprosjektet til konfliktrådet i Trondheim 

   Elvegård , Kurt Idar Løkke; Frigstad, Sigrun Aasen; Thorshaug , Kristin (Research report, 2011)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra evalueringen av konfliktrådet i Trondheim sitt familievoldprosjekt som NTNU Samfunnsforskning har gjort på oppdrag fra Justis- og Politidepartementet høsten 2010. Familievol ...
  • Æresrelatert ekstrem kontroll - dilemmaer og utfordringer 

   Paulsen , Veronika; Haugen, Gry Mette D.; Elvegård , Kurt Idar Løkke; Wendelborg, Christian; Berg, Berit (Research report, 2011)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og sammenfatter funn i prosjektet «Hvordan se og bistå unge som er utsatt for æresrelatert ekstrem kontroll». I rapporten pekes det ...