• Arbeid og psykisk helse : Fem gode eksempler 

      Bjaarstad, Siri; Orrem, Kjetil; Fleiner , Roald Lund (Research report, 2013)
      tilbud som viser godt samarbeid mellom NAV, helsetjenestene og arbeidsgivere, der målet er å inkludere flere mennesker med psykiske helseproblemer i det ordinære arbeidslivet.