• Uavhengig gransking av hendelse ved Kleppe vannverk 2019 

      Eikebrokk, Bjørnar; Kvitsand, Hanne Margrethe Lund; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Antonsen, Stian; Gjerstad, Karl Olav; Bruaset, Stian; Salte, Arild; Grøv, Eivind; Aalberg, Asbjørn Lein (SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-), Research report, 2021)