• Familiegjenforening i eksil : Forebygging gjennom familiesamtaler 

      Berg, Berit; Gravråkmo, Solveig (Research report, 2016)
      Dette veiledningshefte er blitt til ut fra erfaringer gjennom flere år i klinisk arbeid med flyktninger både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Det er utviklet i samarbeid mellom RVTS Midt, Flyktningehelseteamet ...