• Samhandlingsreformen og bruk av digitale verktøy på Fosen. En innledende kartlegging 

      Almklov, Petter Grytten; Heldal, Frode; Kongsvik, Trond Øystein; Olsen, Marit Schei; Tilset, Hans Donali (Research report, 2010)
      Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), som høykvalitets videokonferanser, sensorteknologi etc., kan være viktige hjelpemidler i gjennomføringen av Samhandlingsreformen (SHR). Gjennom kvalitative intervjuer av 53 ...