• Framtidens brann- og redningsvesen 

      Fenstad , Jørn; Almklov, Petter; Ishol, Herbjørg; Storesund, Karolina; Albrechtsen, Eirik (Research report, 2013)
      Denne rapporten diskuterer noen scenarier for framtidig organisering av brann‐ og redningsvesenet i Norge. Nåsituasjonen i ulike kommuner og regioner, utviklingstrekk i utfordringer og rammebetingelser og fordeler og ulemper ...