• Evaluering av kunst- og integreringsprosjektet Cross over 

   Jæger, Irene; Berg, Berit (Research report, 2015)
   Denne evalueringsrapporten omhandler kunst- og integreringsprosjektet Cross-Over og er utarbeidet på oppdrag fra Bjørg Nyjordet og Magnar Gilberg, to profesjonelle kunstnere som har stått for gjennomføringen av prosjektet. ...
  • Fra pilot til skvadron. Evaluering av Frivillighetsprosjektet i Byer i Midt-Norge 

   Elvegård , Kurt Idar Løkke; Berg, Berit; Kermit, Patrick Stefan; Jæger, Irene (Research report, 2012)
   Dette er sluttrapporten fra evaluering av frivillighetsprosjektet Fra pilot til skvadron. Oppdragsgiver er Byer i Midt-Norge og evalueringen har vært finansiert av Kulturdepartementet. Tidsrammen på evalueringen har vært ...
  • Hva med oss? : Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne 

   Kittelsaa, Anna M; Jæger, Irene; Haugen, Gry Mette D.; Thorshaug , Kristin; Paulsen , Veronika; Kermit, Patrick Stefan (Research report, 2012)
   ​Denne rapporten formidler hovedresultatene fra en evaluering av parkurset Hva med oss? – kurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne. Utgangspunkt har vært å fremskaffe mer kunnskap om hvilken betydning deltakerne ...
  • Stolt beboer : Folk og hus i Tollåsenga 

   Røe, Melina; Woods, Ruth; Jæger, Irene (Research report, 2014)
   Denne rapporten presenterer forskningsprosjektet Stolt beboer, gjennomført av NTNU Samfunnsforskning og SINTEF Byggforsk i samarbeid med Kristiansund kommune.Husbanken finansierte prosjektet. Stolt beboer har sett på ...