• Brukerkunnskap : - i nettverk, forskning og utviklingsarbeid 

      Karlsen , Ragnhild Krogvig; Nordstoga, Sigrid; Johnsen, Tove (Research report, 2013)
      Brukere med psykiske helseproblemer, fagfolk og forskere i Agder har sammen utviklet ny kunnskap gjennom arbeid og dialog i nettverk, der likeverd har vært et overordnet mål. Når fagfolk, brukere og forskere møtes, skjer ...