• Lek, Læring og ikke-pedagogikk for alle 

      Wendelborg, Christian; Caspersen, Joakim; Mordal, Siri; Ljusberg, Anna-Lena; Bunar, Nihad (Research report, 2018)
      Skolefritidsordningen (SFO) i Norge strekker seg tilbake til 1950-tallet, men da som såkalte fritidshjem. Ordningen med SFO, både i omfang og oppmerksomhet, skjøt fart på slutten av 1980-tallet, og det var med innføringen ...