• Arbeidsevnevurdering i NAV - Brukerorientert prosess eller ren prosedyre 

      Pedersen , Heidi; Aasback , Anne Wullum; Alseth, Ann Kristin; Marthinsen, Edgar; Nyland, Jan Ove (Research report, 2011)
      Arbeidet med denne rapporten er et ledd i Høgskole- og Universitetssosialkontor (HUSK) sitt fokus på sosialt arbeid som fagfelt under NAV-reformen. Målsettingen har vært at en gjennom praksisnær forskning får frem kunnskapen ...