• Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet 

   Tøssebro, Jan; Midjo, Turid; Paulsen , Veronika; Berg, Berit (Research report, 2014)
   Denne rapporten presenterer en studie av familier der en eller begge foreldrene har utviklingshemming eller andre kognitive vansker. Bakgrunnen for studien er at kunnskapen om foreldre med utviklingshemming eller kognitive ...
  • Myter og realiteter : Innvandreres møter med barnevernet 

   Berg, Berit; Paulsen, Veronika; Midjo, Turid; Haugen, Gry Mette D.; Garvik, Marianne; Tøssebro, Jan (Research report, 2017)
   Både innvandrermiljøene og ansatte i barnevernet gir uttrykk for at møtet mellom barnevern og innvandrere kan gi særlige utfordringer. Spørsmålet er imidlertid: Hva består utfordringene i, og hvordan skal de forstås og ...