• Arealforvaltning av norsk havbruksnæring. Vurdering av scenarioer i «Havbruksforvaltning 2030» 

   Hersoug, Bjørn; Mikkelsen, Eirik Inge; Robertsen, Roy; Osmundsen, Tonje Cecilie (Nofima rapportserie, Research report, 2020)
   havbruk og marine områder for å gjøre areal tilgjengelig for vekst i havbruksnæringen, samtidig som også andre hensyn sikres, og at forvaltningen er tids- og kostnadseffektiv. Hvordan tilgangen på egnede arealer vil bli ...
  • Endringer i arealplanlegging av sjøområder? Mulig betydning for havbruk 

   Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Osmundsen, Tonje Cecilie (Nofima rapportserie, Research report, 2019)
   Tilgang på sjøareal er sentralt for den videre utviklingen i norsk havbruksnæring. Denne rapporten har hatt som hovedhensikt å se på hvordan arealplanlegging i sjø kan endres, og hvordan det kan påvirke havbruk sin tilgang ...
  • Havbruksforvaltning mot 2030 – faglig sluttrapport 

   Robertsen, Roy; Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Solås, Ann-Magnhild; Hersoug, Bjørn; Tveterås, Ragnar; Misund, Bård; Dahl, Irene Vanja; Osmundsen, Tonje Cecilie; Sørgård, Bjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2020)
   Prosjektet var organisert med fire delprosjekter, på hhv. produksjon, arealforvaltning, samarbeid og scenarioer med tanke på utviklingen fram mot 2030. • I 2030 bør samfunnet ha etablert andre reguleringsmekanismer på ...
  • What's the clue; better planning, new technology or just more money? - The area challenge in Norwegian salmon farming 

   Hersoug, Bjørn; Mikkelsen, Eirik Inge; Osmundsen, Tonje Cecilie (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Norwegian salmon farming has grown tremendously over the last 50 years, and it now constitutes around 75% of the country's total seafood export value. The grow-out phase typically takes place in coastal waters. There are ...