• Evaluering av Enovas satsing på oppgradering av eksisterende boliger 

   Fyhn, Håkon; Berntsen, Alexander; Egner, Lars Even; Johansen, Jens Petter Kirkhus; Klöckner, Christian A.; Nilsen, Berit Therese; Nilsen, Marie; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth (Research report, 2019)
   ​Mandatet for denne evalueringa er å dokumentere aktuelle markedsendringer som følger av støtteprogrammet for eksis-terende boliger som oppgraderes til høg energiambisjon. Dette har blitt gjennomført ved å undersøke endring ...
  • How tendering affects the resilience of critical societal functions : a literature review 

   Slotsvik, Tone Njølstad; Gauteplass, Asle; Haavik, Torgeir Kolstø; Størkersen, Kristine Vedal; Nilsen, Berit Therese; Almklov, Petter Grytten (Chapter, 2020)
   Functions and services that are particularly important for societal safety, such as transport of critical ill or other lifesaving infrastructures, are critical societal functions. Although many of these services are ...