• Kjønnsforskjeller i barne- og ungdomsidretten : NIFs aktivitetstall 2006-2011 

   Reitlo, Line Skarsem (Research report, 2013)
   ​I denne rapporten fokuseres det på ulikheter mellom jenter og gutters deltakelse i den organiserte idretten. Analysen bygger på tallene fra idrettslagenes rapportering til NIF ved årsskifte (idrettsregistreringen). Det ...
  • Ungdomsidrett : Mellom barne- og voksenidrett 

   Reitlo, Line Skarsem (Research report, 2014)
   Denne undersøkelsen fokuserer på unge voksnes idrettsdeltakelse. Det er gjennomført to ulike datainnsamlinger, som presenteres i hver sin del av denne rapporten. I første del presenteres forskning som undersøker sammenhengen ...