• Rettighetsinngripende tiltak i kommunale botilbud : en nasjonal kartlegging 

      Kjølsdal, Møyfrid Johanne; Evensen, Gretha Helen; Olsø, Turid Møller; Westerlund, Heidi; Bjørgen, Dagfinn; Hatling, Trond (Research report, 2017)
      Denne rapporten er en kartlegging av eventuell bruk av rettighetsinngripende tiltak overfor personer som bor i kommunale og egne boliger og private institusjoner som kommunene har driftsavtale med. Kartleggingen har sin ...