• Arbeidsgivere og arbeidsinkludering : Ringer i vannet - et bidrag til økt rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne 

   Tøssebro, Jan; Wik, Sigrid Elise; Molden, Thomas Hugaas (Research report, 2017)
   «Bringing the boss back in» er tittelen på en amerikansk artikkel om sosial ulikhet fra 1978. Den handler om at forsking om inntektsforskjeller i for stor grad har handlet om egenskaper ved personer, mens en har oversett ...
  • Evaluering av Euroskolens tiltak for Avklaring i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag 

   Wik, Sigrid Elise; Berg, Berit (Research report, 2017)
   Euroskolen tok våren 2016 kontakt med NTNU Samfunnsforskning med forespørsel om å evaluere gjennomføringen av tiltakene Avklaring og Oppfølging. Oppdraget var betinget av at Euroskolen fikk tilslag fra NAV på gjennomføringen ...
  • Kjønn i forskning om funksjonshemming : En litteraturstudie 

   Kittelsaa, Anna M.; Kristensen, Guro Korsnes; Wik, Sigrid Elise (Research report, 2016)
   Formålet med denne studien er å undersøke i hvilken grad og hvordan et kjønnsperspektiv har blitt integrert i norsk forskning om funksjonshemming etter år 2000. Norsk forskning forstås som forskning skrevet av en eller ...
  • Kunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring hos barn og unge med hørselshemming 

   Haugen, Gry Mette D.; Kermit, Patrick Stefan; Wik, Sigrid Elise; Hjulstad, Johan Arve; Holkesvik, Anne Hildrum (Research report, 2015)
   Forskning om hvordan hørselshemmede barn og unge med store og små hørselstap har det på skolen og i barnehagen, tegner et bilde av at hørselshemmede barn og unge jevnt over strever mer i skolen enn vanlige elever. Dette ...
  • Kunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring hos barn og unge med synshemming 

   Kittelsaa, Anna M.; Kermit, Patrick Stefan; Wik, Sigrid Elise; Klingenberg, Oliv Jorid Gravåsen; Holkesvik, Anne Hildrum (Research report, 2015)
   Forskning om hvordan barn og unge med ulike grader av synshemming har det i barnehagen og på skolen, tegner et bilde av at synshemmede barn og unge jevnt over strever mer i skolen enn vanlige elever. Dette prosjektet er ...
  • Levekår for personer med nedsatt funksjonsevne : Fellestrekk og variasjon 

   Kittelsaa, Anna M.; Wik, Sigrid Elise; Tøssebro, Jan (Research report, 2015)
   Bakgrunnen for denne rapporten er dels at personer med nedsatt funksjonsevne er en svært sammensatt og heterogen gruppe, og dels behovet for å etablere et godt system for dokumentasjon av levekårene for funksjonshemmete. ...
  • Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming 

   Wendelborg, Christian; Kittelsaa, Anna Margareth; Wik, Sigrid Elise (Research report, 2017)
   Denne undersøkelsen har blitt gjennomført i perioden januar 2016 til oktober 2017 og omhandler personer med utviklingshemmings deltakelse i arbeidsliv og skolers tilrettelegging for elever med utviklingshemming særlig med ...