• Unge funksjonshemmede i møte med NAV: Ett år med arbeidsavklaring 

   Tøssebro, Jan; Wik , Sigrid Elise (Research report, 2013)
   Sysselsettingen blant funksjonshemmede er langt lavere enn for befolkningen for øvrig – og langt lavere enn de politiske ambisjonene. Problemet har vakt politisk oppmerksomhet, og er blant annet behandlet i Stortingsmelding ...
  • Unge funksjonshemmete og arbeidsavklaring 

   Wik , Sigrid Elise; Tøssebro, Jan; Magnus, Eva (Research report, 2012)
   Dette notatet er basert på første del av en studie om unge funksjonshemmetes møte med det nye systemet for arbeidsavklaring, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner. Det samles data fra 17 unge voksne og deres veiledere ...