• Stolt beboer : Folk og hus i Tollåsenga 

      Røe, Melina; Woods, Ruth; Jæger, Irene (Research report, 2014)
      Denne rapporten presenterer forskningsprosjektet Stolt beboer, gjennomført av NTNU Samfunnsforskning og SINTEF Byggforsk i samarbeid med Kristiansund kommune.Husbanken finansierte prosjektet. Stolt beboer har sett på ...