• Fysisk aktivitet i barne- og ungdomsidretten 

   Sæther, Stig Arve; Ingebrigtsen, Jan Erik (Research report, 2006)
   I denne undersøkelsen studeres utøvernes fysiske aktivitetsnivå i organisert idrett. Utvalget består av jenter og gutter i alderen 9 til 17 år. Utøverne er fordelt på 10 treningsgrupper i fire idrettsgrener. Det er gjennomført ...
  • Oppvekst i bygder. Ungdom i Sør-Trøndelag 

   Aspvik, Nils Petter; Sæther, Stig Arve; Ingebrigtsen, Jan Erik (Research report, 2008)
   I denne rapporten fokuseres det på de unges fysisk aktivitetsnivå, deltagelse i den organiserte idretten, trivsel, rusmidler og bomiljø og framtidstanker i Sør Trøndelag. Resultatene bygger på de unges svar i et ...
  • Oppvekst i bygder. Ungdom i Sør-Trøndelag 2012 

   Ingebrigtsen, Jan Erik; Aspvik, Nils Petter; Sæther, Stig Arve (Research report, 2012)
   I denne rapporten fokuseres det på det på hvordan ungdom i Sør-Trønderske bygder opplever sitt eget oppvekstmiljø generelt, med særlig vekt på skole og fritidsaktiviteter. De unges fysiske aktivitetsnivå, deres idrettsdeltakelse, ...