• Barrierer mot kollisjoner mellom fartøy og innretninger. Identifisering, vurderinger og mulige forbedringstiltak 

   Kongsvik, Trond; Bye, Rolf Johan; Fenstad , Jørn; Gjøsund, Gudveig; Haavik, Torgeir K; Olsen, Marit Schei; Størkersen, Kristine Vedal (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler Statoil Marine Operasjoner sin logistikk-kjede og er en evaluering av eksisterende barrierer mot kollisjon mellom forsyningsfartøy og innretning. Rapporten er et resultat av en studie gjennomført ...
  • Framtidens brann- og redningsvesen 

   Fenstad , Jørn; Almklov, Petter; Ishol, Herbjørg; Storesund, Karolina; Albrechtsen, Eirik (Research report, 2013)
   Denne rapporten diskuterer noen scenarier for framtidig organisering av brann‐ og redningsvesenet i Norge. Nåsituasjonen i ulike kommuner og regioner, utviklingstrekk i utfordringer og rammebetingelser og fordeler og ulemper ...
  • People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur 

   Fenstad , Jørn; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Solem, Anniken (Research report, 2013)
   ​Denne rapporten presenterer hovedresultatene av en undersøkelse People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur. Som et av flere tiltak i etterkant av hendelsen på Gullfaks C den 19. mai 2010, skal denne studien være et ...
  • Sikkerhet på hurtigbåter : En spørreundersøkelse blant sjø- og landansatte 

   Fenstad , Jørn; Kongsvik, Trond Øystein; Størkersen, Kristine Vedal (Research report, 2012)
   Denne rapporten tar for seg sikkerhet på hurtigbåter i fem norske rederier. Rapporten bygger på resultater fra en spørreskjemaundersøkelse gjennomført på oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet og Forskningsrådet. Målsettingen ...