• Arbeids-og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak 

   Nyhus, Ole Henning; Haraldsvik, Marianne; Iversen, Jon Marius Vaag; Kråkenes, Torgeir; Marcinko, Luka; Tovmo, Per (SØF rapport, Research report, 2020)
   Formålet med denne rapporten har vært å skaffe en oversikt over utviklingstrekkene for bransjer og næringer i tiden etter at koronaviruset og påfølgende smitteverntiltak fikk påvirkning på senvinteren 2020. Utredningen er ...
  • Ressursbruk i levekårsutsatte byområder 

   Iversen, Jon Marius Vaag; Haraldsvik, Marianne; Nyhus, Ole Henning (SØF rapport, Research report, 2020)
   ​Regjeringen utnevnte i oktober 2018 et ekspertutvalg som skal se på levekårs- og integreringsutfordringer for områder i og rundt de store byene i Norge (By- og levekårsutvalget). Utvalget skal drøfte mulige faresignaler ...
  • Ulikheter i lærerstatistikk 

   Iversen, Jon Marius Vaag; Haraldsvik, Marianne; Nyhus, Ole Henning (SØF rapport, Research report, 2021)
   ​R​apporten er skrevet på oppdrag for og er finansiert av Utdanningsdirektoratet (Udir). Oppdraget i sin helhet er gjennomført av NTNU Samfunnsforskning avdeling for Senter for økonomisk forskning. Rapporten tar utgangspunkt ...
  • Vurdering av nivået på trekkordningen for elever i frittstående skoler 

   Haraldsvik, Marianne; Iversen, Jon Marius Vaag; Nyhus, Ole Henning (Research report, 2021)
   ​I Norge finnes det friskoler i hele grunnopplæringen, det vil si både i grunnskolen, som hovedsakelig er kommunenes ansvar, og videregående opplæring, som er fylkeskommunenes ansvar. Friskolelovens § 3-6 regulerer ...
  • Yrkesretting og relevans i fellesfagene. Hovedrapport med sammenstilling og analyser 

   Iversen, Jon Marius Vaag; Haugset, Anne Sigrid; Martinsen, Anders; Wendelborg, Christian; Røe, Melina; Nossum, Gunnar; Stene, Morten (Research report, 2014)
   Denne rapporten er en dokumentasjon av en empirisk studie av yrkesretting og relevans i norsk skole. Studien er gjort på oppdrag fra Kunnskaps¬departementet og er andre delen av forskningsprosjektet yrkesretting og relevans ...