• Evaluering av Fosen Helse IKS 

      Tilset, Hans Donali; Gauteplass, Asle; Schiefloe, Per Morten; Olsen, Marit Schei; Gjøsund, Gudveig (Research report, 2019)
      Denne rapporten er sluttrapport etter en evaluering av Fosen Helse IKS. Evalueringen, som er gjennomført vinteren 2018/19, har tatt utgangspunkt i de forventninger og mål som lå til grunn for oppstarten i 2007. På grunnlag ...