• A question of power: the politics of kilowatt-hours 

   Haavik, Torgeir Kolstø; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Lindheim, Catharina (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   This article builds on long-term, ongoing studies of energy efficiency governance and development projects, and reports from one recent case study of a multi-use area development combining local heating/cooling and district ...
  • Evaluering av Enovas passivhusprogram 

   Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Haavik, Torgeir K; Gjøsund, Gudveig; Lånke, Arne Fredrik; Berg, Heidi; Andresen, Inger; Skeie, Kristian Stenerud (Research report, 2015)
   NTNU Samfunnsforskning, Studio Apertura har i samarbeid med Rambøll og SINTEF Byggforsk evaluert Enovas støtteprogram for nye og eksisterende bygninger som oppgraderes eller bygges på passivhus- eller lavenergibyggnivå. ...
  • Evaluering av Enovas satsing på oppgradering av eksisterende boliger 

   Fyhn, Håkon; Berntsen, Alexander; Egner, Lars Even; Johansen, Jens Petter Kirkhus; Klöckner, Christian A.; Nilsen, Berit Therese; Nilsen, Marie; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth (Research report, 2019)
   ​Mandatet for denne evalueringa er å dokumentere aktuelle markedsendringer som følger av støtteprogrammet for eksis-terende boliger som oppgraderes til høg energiambisjon. Dette har blitt gjennomført ved å undersøke endring ...
  • People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur 

   Fenstad , Jørn; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Solem, Anniken (Research report, 2013)
   ​Denne rapporten presenterer hovedresultatene av en undersøkelse People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur. Som et av flere tiltak i etterkant av hendelsen på Gullfaks C den 19. mai 2010, skal denne studien være et ...
  • Political rationality and CCS discourse 

   Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Aasen, Tone Merethe; Olsen, Marit Schei (Peer reviewed; Journal article, 2012)
  • Revurdering av maktbegrepet i teknologiens tidsalder 

   Fyhn, Håkon; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Almklov, Petter Grytten (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • Samfunnsmessige effekter av SIVAs engasjement 

   Haavik, Torgeir K; Fenstad, Jørn; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Olsen, Marit Schei; Schiefloe, Per Morten (Research report, 2011)
   ​Denne rapporten bygger på en studie av SIVAs engasjement i Forskningsparken i Tromsø og Verdal Industripark. Studien er basert på intervjuer med 16 informanter fra Forskningsparken i Tromsø, Verdal Industripark og SIVA. ...
  • The Significance of Enabling Human Consideration in Policymaking: How to Get the E-Ferry That You Want 

   Berntsen, Alexander; Sæther, Simen Rostad; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Biresselioglu, Mehmet Efe; Demir, Muhittin Hakan (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   There is broad agreement in literature and policy that the transport sector needs to maximise electric mobility, in order to lower both energy consumption and greenhouse gas emissions. This ongoing transformation continues ...
  • Sikkerhet i fraktefarten. Analyse av drifts- pg arbeidsmessige forhold på fraktefartøy 

   Størkersen, Kristine Vedal; Bye, Rolf Johan; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth (Research report, 2011)
   Rapporten gir et innblikk i hverdagen på ti fraktefartøy i norsk nærkystfart og hvilke forhold som har betydning for sikkerheten. Vi gir også anbefalinger for hvordan sikkerheten kan bedres.
  • Towards the Gigantic: Entification and Standardization as Technologies of Control 

   Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Almklov, Petter (Peer reviewed; Journal article, 2012)
  • What we talk about when we talk about HSE and culture – A mapping and analysis of the academic discourses 

   Bye, Rolf Johan; Aalberg, Asbjørn Lein; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • What’s the magic word? What we talk about when we talk about energy efficiency 

   Johansen, Jens Petter Kirkhus; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Gjøsund, Gudveig (Chapter, 2019)
   Energy efficiency has become an integrated and common concept both in modern language and public discourse, and central for policies directed to mitigate climate change as well as competitiveness. Yet definitions and effects ...